TỪ VỰNG VÀ CỤM TOEIC VÀ IELTS 12

Mỗi ngày chúng ta sẽ ôn từ hoặc cụm từ liên quan đến TOEIC và IELTS nhé!! Các bạn trổ tài đặt câu với các từ hoặc cụm từ này nào
#toeic #toeic4skills #ueh #iuh #hcmus #hcmut #ute #ufm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *