CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN CĂN BẢN NGẮN HẠN

Một số sinh viên viên khi ra trường hoặc trong quá trình học năm 3 và 4 vẫn có nhu cầu học lại kế toán cơ bản. Từ đó Q-ACADEMY cho ra mắt khóa kế toán căn bản để người học có thể nắm lại các nền tảng của kế toán và có thể thực hành kế toán ngay,

Chương trình học của các lớp KẾ TOÁN CĂN BẢN như sau:

NỀN TẢNG KẾ TOÁN

Học viên sẽ được học lại các nền tảng của NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN như công việc và vai trò của kế toán là gì, tại sao phải có kế toán, kế toán có những hình thức nào, các sổ sách kế toán, lưu chuyển và sắp xếp chứng từ

Học viên sẽ hiểu được những khái niệm cơ bản nhất của kế toán.

HẠCH TOÁN

Sau khi học viên nắm được cơ bản kế toán, các học viên sẽ thực hiện hạch toán một số giao dịch cụ thể vào sổ sách.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *