CHƯƠNG TRÌNH BUDDY VÀ NGƯỜI GIỚI THIỆU

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Buddy là chương trình nhằm khuyến khích các học viên tại Q-ACADEMY động viên nhau trong quá trình học. Với chương trình này, các học viên sẽ chịu trách nhiệm về kết quả đầu ra của nhau. Ngoài ra, Q-ACADEMY còn giúp các học viên biết đến thương hiệu hơn qua các người giới thiệu là học viên cũ hoặc học viên đang học tại Q-ACADEMY. Các người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ tạo thành các cặp đôi bạn thân thiết với nhau.

PHẦN 2. CÁC ĐỊNH NGHĨA

+ Người giới thiệu: Là người đã trải qua ít nhất 1 khóa học hoặc đã đăng ký và chắc chắn học 1 khóa tại trung tâm. Người giới thiệu đã cảm nhận được chất lượng của trung tâm và có mong muốn giới thiệu bạn bè mình để học cùng và trải nghiệm

+ Người được giới thiệu: Phai có mối quan hệ với người giới thiệu như bạn bè, người thân, học cùng trường, ….

+ Buddy: được định nghĩa là những người bạn thân giúp nhau học tập cùng tiến bộ và động viên nhau trong quá trình học. Các buddies sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm cho các cam kết học tập của nhau, giúp nhau kiểm soát thời gian học hành và sinh hoạt của nhau cũng như giải thích cho nhau các bài tập khó

PHẦN 2: THỂ THỨC CHƯƠNG TRÌNH

2.1. TẠI THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ HỌC

2.1.1. Chương trình người giới thiệu

Người giới thiệu sẽ nhận được 5% học phí của tháng đầu tiên của người được giới thiệu. Người giới thiệu và một (hoặc nhiều) người được giới thiệu sẽ trở thành Buddies của nhau để cùng nhau học tập tiến tới đạt được mục tiêu đề ra. Trong trường hợp này, người được giới thiệu chỉ có thể có một người giới thiệu

Lưu ý, khoản nhận được này chỉ áp dụng cho phần học phí đầu tiên mà người được giới thiệu đóng. Nếu người được giới thiệu đóng nhiều khóa cùng lúc thì người giới thiệu sẽ nhận được 5% trên tổng số tiền đóng

Chương trình áp dụng không giới hạn cho người giới thiệu.

2.1.2. Chương trình Studying Buddy

Người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ được giảm 5% học phí. Người giới thiệu và một (hoặc nhiều) người được giới thiệu sẽ trở thành Buddies của nhau để cùng nhau học tập tiến tới đạt được mục tiêu đề ra trong suốt quá trình học tại trung tâm. Trong trường hợp này, một người giới thiệu có thể có nhiều người được giới thiệu và tất cả đều được giảm học phí

ĐỐI VỚI TOEIC VÀ CÁC KHÓA KHÁC

Mỗi học viên chỉ được có tối đa 3 Buddies (Giảm tối đa 15% học phí cho cả 3 thành viên)

Ví dụ: Một nhóm học viên 4 người là Buddies của nhau. Mỗi bạn sẽ được giảm 15% học phí.

SỐ HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ CHUNGGIẢM GIÁ
2 BẠN5%
3 BẠN10%
4 BẠN TRỞ LÊN15%

ĐỐI VỚI IELTS

LƯU Ý: NẾU THÀNH VIÊN ĐÃ CÓ NGƯỜI GIỚI THIỆU SẼ KHÔNG THAM GIA ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH BUDDY

SỐ HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ CHUNGGIẢM GIÁ
2 BẠN5%
3 BẠN TRỞ LÊN10%

2.2. TẠI THỜI ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU KHÓA HỌC

2.2.1. ĐỐI VỚI TOEIC

2.2.1.1. Chương trình người giới thiệu

Người giới thiệu sẽ nhận được 5% * tổng điểm TOEIC đạt được của người được giới thiệu. Người giới thiệu có nhiệm vụ theo dõi sát sao quá trình học của người được giới thiệu. Ví dụ khi điểm của người được giới thiệu là 750 TOEIC, người giới thiệu sẽ nhận được 5% * 750.000

2.2.1.2 Chương trình Studying Buddy

Các Buddies đều cùng nhận 10%* Tổng điểm TOEIC đạt được của lẫn nhau. Các buddies có nhiệm vụ theo dõi sát sao quá trình học của người được giới thiệu. Ví dụ khi điểm của Buddy 1 là 750 TOEIC, Buddy 2 sẽ nhận được 5% * 750.000; ngược lại, nếu điểm người Buddy 2 là 700 TOEIC thì Buddy 1 cũng nhận 5% * 700.000″

2.2.2. ĐỐI VỚI IELTS:

2.2.1.1. Chương trình người giới thiệu

Người giới thiệu sẽ nhận được 5% * điểm overall IELTS* 100 đạt được của người được giới thiệu. Người giới thiệu có nhiệm vụ theo dõi sát sao quá trình học của người được giới thiệu. Ví dụ khi điểm của người được giới thiệu là 7.0 IELTS, người giới thiệu sẽ nhận được 5% * 7 *100.000

2.2.1.2 Chương trình Studying Buddy

Tất cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều cùng nhận 5%* điểm IELTS overall đạt được của lẫn nhau. Người giới thiệu có nhiệm vụ theo dõi sát sao quá trình học của người được giới thiệu. Ví dụ khi điểm của người được giới thiệu là 7.5 IELTS, người giới thiệu sẽ nhận được 5% * 7.5 * 100.000 và ngược lại, nếu điểm người giới thiệu là 7.0 IELTS thì người được giới thiệu cũng nhận 10% * 7 *100.000″

PHẦN 3. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GIỚI THIỆU VÀ BUDDIES

Các người giới thiệu và buddies có các nghĩa vụ sau:

  • Các người giới thiệu và buddies phải liên tục theo sát quá trình học của bạn mình cho tới lúc đạt mục tiêu đề ra; các buddies phải báo cáo các bất thường của bạn mình cho đội ngũ Student Care của trung tâm để phối hợp tìm phương hướng xử lý
  • Đảm bảo bạn của mình hoàn thành được tất cả các assignments do trung tâm đưa ra
  • Đảm bảo bạn mình đi học đầy đủ các buổi trừ những ngày thời tiết thất thường
  • Đảm bảo bạn mình học bài đầy đủ.

Q-ACADEMY

Nguyen Ky Quan