CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VÀ ĐẢM BẢO ĐẦU RA TẠI Q-ACADEMY

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

Các chương trình học bổng và đầu ra mang lại cho các bạn một sự khuyến khích và an tâm lớn cho tất cả các học viên tại Q-ACADEMY. Các chính sách này dựa trên nguyên tắc từ cả 2 phía. Q-ACADEMY sẽ đảm bảo cung cấp một môi trường học tập tốt nhất  

PHẦN 2. CÁC MỨC HỌC BỔNG HIỆN KIM

2.1. Đối với TOEIC

Các mức học bổng sẽ dựa trên mức vượt target của học viên trong khóa học với hệ số vượt bé nhất là 100 và bước nhảy là 100.000VND

Ví dụ lớp T1 có target đầu ra là 600 điểm

Học viên đạt 700 (vượt target 100 điểm) sẽ nhận học bổng 100.000VND

Học viên đạt 800 (vượt target 200 điểm) sẽ nhận học bổng 200.000VND

Học viên đạt 900 (vượt target 300 điểm) sẽ nhận học bổng 300.000VND

Học viên đạt 950 (vượt target 350 điểm) sẽ nhận học bổng 100% học phí đã đóng

2.2. Đối với IELTS

Các mức học bổng sẽ dựa trên mức vượt target của học viên trong khóa học với hệ số điểm vượt bé nhất là 0.5 và bước nhảy là 150.000VND

Ví dụ lớp IELTS INTENSIVE 1 có target đầu ra là 6.5 điểm

Học viên đạt 7. (vượt target 0.5) Overall sẽ nhận học bổng 150.000

Học viên đạt 7.5 (vượt target 1.) Overall sẽ nhận học bổng 300.000

Học viên đạt 8.5 (vượt target 2.) Overall sẽ nhận học bổng 100% học phí đã đóng

PHẦN 3. CÁC HỌC BỔNG VỀ MẶT KHÓA HỌC

Các học viên tham gia bất kỳ một khóa học nào tại Q-ACADEMY có thể hưởng bất kỳ các giảm giá hoặc miễn phí các khóa học kỹ năng bất kỳ tại Q-ACADEMY.

GIẢM GIÁ 50% 

Khóa luyện thi Big 4: Road to Big 4

Khóa Excel for Business Analysis

Khóa VBA for Business Analysis

Các khóa ACCA

Các khóa CFA

GIẢM GIÁ 100%:

Thuyết trình và kỹ năng mềm

Excel for Auditors

PHẦN 4. ĐIỀU KIỆN NHẬN CÁC HỌC BỔNG HIỆN KIM VÀ KHÓA HỌC

Các học viên đủ điều kiện nhận học bổng bằng hiện kim và khóa học của Q-ACADEMY phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:· Học bài và làm bài tập đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên đối với bài tập trên lớp

· Học bài và làm bài tập đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên đối với bài tập hàng ngày
· Đi học đúng giờ, không trễ hơn 15 phút trong ¾ số buổi của khóa.
· Không nghỉ học quá 1/4 tổng số buổi của khóa (ví dụ khóa 12 buổi sẽ là 3 buổi).
· Không nghỉ học quá 3 buổi liên tiếp.
· Không đạt từ 6 điểm trở xuống quá 4 lần trong khóa.
· Thi trong vòng 2 tháng sau ngày kết thúc khóa học cuối cùng (trong trường học thi trễ hơn 2 tháng, các học viên phải thường xuyên liên hệ với người phụ trách học thuật của trung tâm để được kiểm tra thường xuyên tiến độ học tập)

PHẦN 5. CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO ĐẦU RA TẠI Q-ACADEMY

Chính sách đầu ra tại Q-ACADEMY bao gồm: Học lại cho đến khi các bạn thi đạt hoặc hoàn lại 100% học phí vào khóa cuối cùng.

HOÀN HỌC PHÍ 100%

Nếu Q-ACADEMY không thể giúp bạn hoàn thành mục tiêu của mình thì Q-ACADEMY sẽ không nhận bất kỳ học phí gì từ bạn.

Các bạn sẽ được hoàn tiền học phí dựa theo mục tiêu khóa mà mình đã học.

Ví dụ: Một học viên từ mất gốc đã học 3 khóa tại Q-ACADEMY: B0 và B1 (mục tiêu 450) và khóa T1 (mục tiêu 600). Khi học viên thi lần đầu đạt 550 điểm (lớn hơn mục tiêu B0 và B1 và nhỏ hơn T1) thì học viên sẽ được hoàn tiền học phí khóa T1. Khi học viên thi 400 (nhỏ hơn mục tiêu của khóa B0 B1 và T1) thì sẽ được hoàn tiền toàn bộ 3 khóa.

HỌC LẠI VÀ THI LẠI

Q-ACADEMY sẽ giúp bạn tiếp tục con đường học tập. Q-ACADEMYsẽ tiếp tục đồng hành với bạn trên con đường lấy được chứng chỉ mà bạn mong muốn

PHẦN 6. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC ĐẢM BẢO ĐẦU RA TẠI Q-ACADEMY

Các học viên đủ điều kiện được đảm bảo đầu ra phải tuân theo các điều sau· Học bài và làm bài tập đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên đối với bài tập trên lớp

(Khi học viên không đạt được điểm đầu ra từ lần thi đầu tiên, các hồ sơ làm bài của học viên sẽ được xem lại)

· Học bài và làm bài tập đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên đối với bài tập hàng ngày
· Đi học đúng giờ, không trễ hơn 15 phút trong ¾ số buổi của khóa.
· Không nghỉ học quá 1/4 tổng số buổi của khóa (ví dụ khóa 12 buổi sẽ là 3 buổi).
· Không nghỉ học quá 3 buổi liên tiếp.
· Không đạt từ 6 điểm trở xuống quá 4 lần trong khóa.
· Thi trong vòng 2 tháng sau ngày kết thúc khóa học cuối cùng (trong trường học thi trễ hơn 2 tháng, các học viên phải thường xuyên liên hệ với người phụ trách học thuật của trung tâm để được kiểm tra thường xuyên tiến độ học tập)

Q-ACADEMY

Nguyen Ky Quan