THI THỬ MINI – KIỂM TRA ĐẦU VÀO LỚP BOOSTER 0 VÀ BOOSTER 1; TOEIC LEVEL 1
VÀ BOOSTER LEVEL 2
READING VÀ LISTENING
(CÓ THỂ THI DẠNG FULL TOEIC BÊN DƯỚI)​

Điều kiện để vào BOOSTER LEVEL 1:

+ READING: 40 / 80

Trong đó:

SUBJECT; OBJECT: 12 /  12

TENSES & PASSIVE VOICES 10 / 14

WORD FORMS 6 /  11

OTHER GRAMMAR 8 /  14

VOCABULARY 10 /  29

+ LISTENING: 20 / 40

+ PRONUNCIATION:

PRONUNCIATION: 5 / 10

INTONATION: 5 / 10

COHERENCE: 5 / 10

+ SPEAKING:

PRONUNCIATION: 5 / 10

ABILITY TO FORM IDEAS: 5 / 10

FLUENCY: 5 / 10

COHERENCE: 5 / 10

INTONATION: 5 / 10

VOCABULARY: 5 / 10

Điều kiện để vào TOEIC LEVEL 1 VÀ BOOSTER 2:

+ READING: 65 / 80

Trong đó:

SUBJECT; OBJECT: 12 /  12

TENSES AND PASSIVE VOICES 14 / 14

WORD FORMS 11 / 11

OTHER GRAMMAR 10 / 14

VOCABULARY 19 /  29

+ LISTENING: 30 / 40

+ PRONUNCIATION:

PRONUNCIATION: 7 / 10

INTONATION: 7 / 10

COHERENCE: 7 / 10

+ SPEAKING:

PRONUNCIATION: 7 / 10

ABILITY TO FORM IDEAS: 5 / 10

FLUENCY: 6 / 10

COHERENCE: 6 / 10

INTONATION: 6 / 10

VOCABULARY VARIETY AND APPROPRIATENESS: 6 / 10

THI THỬ TOEIC FULL - CÓ ĐIỂM NGAY SAU KHI LÀM

Lưu ý khi làm TOEIC FULL:

+ Làm listening trước sau đó làm reading

+ Không dừng file nghe khi đang làm

+ Làm đúng 120 phút và ghi lại số câu đúng từng phần

Điều kiện để vào các lớp TOEIC cao hơn:

+ TOEIC level 1: Reading và Listening đều từ 30 câu trở lên 

+ TOEIC level 2: Reading và Listening đều từ 50 câu trở lên 

+ TOEIC level 3: Reading và Listening đều từ 70 câu trở lên 

 

ETS 2019

ETS 2019 – TEST 2

ETS 2019 – TEST 5

ETS 2020

ETS 2020 – TEST 1

ETS 2020 – TEST 2

ETS 2020 – TEST 3

ETS 2020 – TEST 4

ETS 2020 – TEST 5

ETS 2020 – TEST 6

ETS 2020 – TEST 7

ETS 2020 – TEST 8

ETS 2020 – TEST 9

ETS 2020 – TEST 10

KIỂM TRA ĐẦU VÀO LỚP IELTS

Điều kiện để vào IELTS Intensive :

Đối với IELTS Intensive READING + LISTENING

+ Bạn cần đạt ít nhất 5.0 cả READING và LISTENING

 
Đối với IELTS Intensive SPEAKING + WRITING

+ Bạn cần đạt ít nhất 5.0 cả SPEAKING và WRITING 

TEST 1

TEST 2